لطفا در صورتی که مبلغ ثبت نام در المپیاد را پرداخت نکرده اید ، با مراجعه به قسمت پرداخت آنلاین و با توجه به تعرفه های ثبت نام ، مبلغ مورد نظر را پرداخت و با شناسه واریز اقدام به ثبت نام فرمایید

فرم ثبت نام متقاضی حقوقی در المپیاد
نام بنگاه (اجباری)
ورودی نامعتبر
شماره ثبت (اجباری)
ورودی نامعتبر
{malekiat:caption} (اجباری) {malekiat:body}
{malekiat:validation}
{malekiat:description}
نوع مالکیت (اجباری)
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل (اجباری)
ورودی نامعتبر
تلفن همراه مدیر عامل (اجباری)
ورودی نامعتبر
رشته و مدرک تحصیلی مدیر عامل (اجباری)
ورودی نامعتبر
پست الکترونیکی مدیر عامل
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی نماینده/ کارشناس فنی
ورودی نامعتبر
تاریخ تاسیس (اجباری)
ورودی نامعتبر
رشته و مدرک تحصیلی نماینده/ کارشناس فنی
ورودی نامعتبر
تلفن همراه نماینده/ کارشناس فنی
ورودی نامعتبر
شناسه پرداخت (اجباری)
ورودی نامعتبر
شناسه پرداخت مبلغ ثبت نام در المپیاد
استان (اجباری)
ورودی نامعتبر
شهر (اجباری)
ورودی نامعتبر
کد پستی (اجباری)
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت (اجباری)
ورودی نامعتبر
نمابر (اجباری)
ورودی نامعتبر
آدرس پستی (اجباری)
ورودی نامعتبر
وب سایت
ورودی نامعتبر
پست الکترونیکی بنگاه
ورودی نامعتبر
آیا از سازمان مهندسی و منابع طبیعی استان به این المپیاد معرفی شده اید ؟ (اجباری)
ورودی نامعتبر
دلایل یا ویژگی های شاخص شغلی و عملکردی جهت شرکت در المپیاد
ورودی نامعتبر