لطفا در صورتی که مبلغ ثبت نام در المپیاد را پرداخت نکرده اید ، با مراجعه به قسمت پرداخت آنلاین و با توجه به تعرفه های ثبت نام ، مبلغ مورد نظر را پرداخت و با شناسه واریز اقدام به ثبت نام فرمایید

فرم ثبت نام متقاضی حقیقی در المپیاد
نام و نام خانوادگی (الزامی)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد (الزامی)
ورودی نامعتبر
کد ملی (الزامی)
ورودی نامعتبر
رشته و مدرک تحصیلی (الزامی)
ورودی نامعتبر
سابقه فعالیت (الزامی)
ورودی نامعتبر
میزان تولید در سطح (الزامی)
ورودی نامعتبر
سطح فعالیت/ تولید (الزامی)
ورودی نامعتبر
نوع مالکیت (الزامی)
ورودی نامعتبر
تلفن همراه (الزامی)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن ثابت (همراه با پیش شماره) (الزامی)
ورودی نامعتبر
شماره نمابر (الزامی)
ورودی نامعتبر
شناسه پرداخت (الزامی)
ورودی نامعتبر
شناسه پرداخت مبلغ ثبت نام در المپیاد
استان (الزامی)
ورودی نامعتبر
شهرستان
ورودی نامعتبر
دهستان
ورودی نامعتبر
روستا
ورودی نامعتبر
وب سایت
ورودی نامعتبر
پست الکترونیک
ورودی نامعتبر
آدرس محل فعالیت (الزامی)
ورودی نامعتبر
آیا از سازمان مهندسی و منابع طبیعی استان به این المپیاد معرفی شده اید ؟ (الزامی)
ورودی نامعتبر
دلایل یا ویژگی های شاخص شغلی و عملکردی جهت شرکت در المپیاد
ورودی نامعتبر